Oslobilder.no

Vilkår for bruk av bilder fra Oslo Museum

  1. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål.
  2. Digitale filer kan ikke videreformidles. Leien gjelder én gangs bruk.
    Filer skal slettes etter avtalt bruk.
  3. Museets og fotografens/kunstnerens navn skal oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste. Er navnet ukjent oppgis "ukjent fotograf/kunstner". Ved utelatelse belastes fordoblet brukspris. Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt.
  4. Det er leietagers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Den tekniske gjengivelsen skal være av en slik karakter at det ikke skader fotografens ry.
  5. Fakturering skjer ved utsendelse av bildene.

Fotopriser – gjelder fra 1. april 2015

Priser er oppgitt ekskl. moms

Digital fil med fotografisk gjengivelseskvalitet (standard er tiff-format, 300 dpi-A4, ved behov for større filer vil ekstrakostnader kunne påløpe):

Privat bruk kr 250
Redaksjonell bruk (publisering i bøker, lærebøker, aviser, ukepresse, tidsskrifter, bedriftspublikasjoner, film, fjernsyn og internettsider)
(dobbel pris ved utgivelse på flere språk)
kr 500*
Forside, samme kategorier kr 1.000
Reklame fra kr 1.500

*ABM-institusjoner, historielag, veldedige organisasjoner etc. gis 50 % rabatt.
10 % rabatt ved bestilling av 10 – 19 filer, 20 % rabatt ved bestilling av 20 filer eller mer.

Kopier på fotopapir - sort/hvitt eller farge
opp til
24x30 cm/A4 kr 300
30x40 cm/A3 kr 400
40x50 cm kr 500
50x60 cm kr 600
50x70 cm kr 700
70x100 cm kr 1000
Større formater kr 1500 pr kvadratmeter

De ulike originale negativformater vil generere ulike bildestørrelsen (proporsjon bredde/høye), derfor vil de kunne avvike noe fra de oppgitte standardstørrelsene.