Oslobilder.no

Søketips oslobilder.no

Søkeord / Sortering av søk / Avansert søk / Logiske operatorer / Eksakt frase / Dato-søk / Trunkering - jokertegn / Spesialtegn

Det er enkelt å søke i oslobilder!

Du kan skrive inn ett eller flere søkeord og det søkes i hele databaseinnholdet. Dette betyr at du søker i feltene tittel, motiv, emneord, person, stedsangivelse og historikk samtidig

Søkeord
Å velge riktige søkeord er nøkkelen til å finne de bildene som du leter etter. Start gjerne med det mest åpenbare søkeordet. Du kan skrive inn ett eller flere søkeord, men husk at du ev. bare får treff på de bildene som innholder alle søkeordene.
Derfor; ved inntasting av flere ord med mellomrom, vil mellomrommet symbolisere AND (og).

Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.
Autoforslag: Ved inntasting av søkeord, kommer foreslåtte ord fra basen med utgangspunkt i feltene tittel, produsent (fotograf/kunstner), sted og emneord opp.

Oslobilder har automatisk høyretrunkering, som betyr at du kan starte på et ord, betegnelse eller personnavn uten å skrive det fullt ut, dersom du f.eks. er usikker på skrivemåte eller ikke helt husker hva området heter.

Eksempler:

Sortering av søk
Det er en "rullegardin" øverst til høyre inne på søkeresultatsiden.
Utgangspunktet er at søket ditt gir relevanstreff, dvs. hvor mange ganger ditt (dine) søkeord er å finne i postene knyttet til bildet. Dersom du vil sortere på en annen måte trykkes rullgardinen ned og du velger alternativ. Ditt valg sorterer hele trefflisten.

Du kan søke deg videre innover i basen ved å trykke på alle ord / søkestrenger som er markert som linker inne på et objekt.

Fant du ikke det du søkte etter? Forsøk avansert søk

Avansert søk
Som et tillegg til den enkle søkeruten i oslobilder.no finnes det også et avansert søk med flere felt. Der kan man søke i flere separate felt samtidig. Denne muligheten kan også kombineres ved at søkeord skrives inn i den vanlige søkeboksen eller med de valg som kan gjøres av objekttype og institusjoner.

Det avanserte søket er ment for søk rettet mot spesifikke felt, mens det vanlige søket gir treff uansett hvilke felt informasjonen ligger i.

Logiske operatorer
«NOT-søk» bruker du til å avgrense søket ditt. Du skriver NOT mellom søkeordene. Eksempel: portretter NOT barn vil gi treff på alle portretter utenom barneportretter

«OR-søk» bruker du til å utvide søket ditt. Du skriver OR mellom søkeordene. Eksempel: vogn OR kjerre vil gi treff på alle bilder som inneholder enten vogn, kjerre eller begge deler.

Vær oppmerksom på at du må skrive inn et søkeord foran NOT/OR, dvs. NOT/OR kan ikke stå som første ord i søkefeltet, og de må skrives med store bokstaver / VERSALER.

Eksakt frase
Tegnene " " betyr at søkeordene må stå ved siden av hverandre for å gi treff. Eksempel: "Tveten gård" eller dersom du har et eksakt identifikasjonsnummer du vil søke opp «OB.Y2481» vil kun gi treff på poster som inneholder den eksakte tekststrengen Tveten gård / bildet OB.Y2481

Dato-søk
I avansert søk kan du søke på tidsperioder, for eksempel avgrenset av to årstall, eller før eller etter et årstall:

Eksempler:

Trunkering - jokertegn = stjerne * eller prosent %
Stjerne * og prosent % representerer forekomst av null eller flere tegn. Trunkeringstegn kan ikke benyttes som første tegn i en søkestreng.

Eksempel:
D*kke vil gi treff på for eksempel Dukke og Dokke, drikkekar (og Diderikke!), og A*el Lindahl vil gi treff på både Axel Lindahl og Aksel Lindahl.

Spesialtegn
Dersom du søker på et ord som inneholder spesialtegn, for eksempel i et billednummer eller i et gårds- og bruksnummer, må søkeordet settes i anførselstegn, f.eks.: "abc:123". Med spesialtegn menes tegnene + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \

Vær oppmerksom på at samlingene inneholder langt mer enn det som er publisert på oslobilder. Oslobilder har et stort utvalg av de beste historiske bildene fra Oslo. Dersom du ønsker å søke i alle kan du prøve www.digitaltmuseum.no.
Ta gjerne også kontakt med den enkelte institusjon.